Weekly News

Angélique van Hienen ECONOMIE

DRIE vragen aan Angélique van Hienen

Wat zijn de USP’s van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag?

“Rotterdam en Den Haag zijn krachtige steden die elkaar enorm versterken. We bieden een combinatie van een regio met hoogopgeleide mensen en de beschikking over een sterke infrastructuur met een wereldhaven en een airport. De partnerships tussen markt en overheid levert een omgeving op met sterke concurrentiekracht.”

Hoe staat het met het vestigings- klimaat in de metropoolregio’s en hoe moet dit verbeterd worden?

“Als ik dat betrek op Rotterdam: ondernemers ervaren een stad met veel dynamiek. Er wordt volop ingezet op bereikbaarheid, wat op zich natuurlijk fors bijdraagt aan het vestigingsklimaat. Er is sprake van een faciliterend optreden van de overheid in samenwerking met de markt.”

Digitalisering wordt vaak genoemd als belangrijke ontwikkelingsfactor. Waarom?

“Digitalisering kan van grote invloed zijn op de benodigde en het gebruik van fysieke ruimte voor zowel winkels als kantoren. Waar vroeger het World Trade Center Rotterdam een fysieke handelsfunctie had, ontwikkelt de locatie zich naar een locatie om elkaar te ontmoeten en met elkaar samen te werken. De aard van retail verandert van voorraadhoudend naar meer experience.”

Feit

General Manager WTC Rotterdam

Delen

Journalist

Related articles