European Media Partner
Maarten de Borst en Marijn Romme FINANCE

Blockchain-technology: meer dan het negatieve imago

Er heerst een negatief stigma rondom blockchain-technologie en cryptocurrencies als bitcoin. Maar kenners zien de achterliggende technologie als een moderne methode met hoge potentie voor het uitwisselen van betrouwbare gegevens.

Blockchain en cryptocurrencies als bitcoin worden vaak in één adem genoemd met fraude, witwassen, oplichting en andere vormen van criminaliteit. Daardoor zijn ze een ‘hot topic’ vanuit de maatschappij en zodoende ook in de politiek. Volgens deskundigen Marijn Romme en Maarten de Borst is blockchain echter juist wél betrouwbaar en kent blockchain-technologie ontzettend veel mogelijkheden, waarvan we pas aan het begin staan. De Borst: “Het negatieve beeld is ook tekenend voor de tendens die altijd heerst rondom nieuwe innovaties.”


Is het negatieve imago rondom cryptocurrencies terecht?

Romme: “Terecht is niet het goede woord. Cryptocurrencies worden gezien als anoniemer dan reguliere betaalsystemen. Nieuwe ‘accounts’ kunnen gemakkelijk worden aangemaakt zonder de tussenkomst van banken. Maar doordat de meeste cryptocurrencies gebruik maken van de openbare blockchain, kunnen alle gegevens real-time worden bekeken. Het is vaak vooral een stukje onwetendheid vanuit de maatschappij, het bedrijfsleven en de overheid.”


Zien jullie die tendens als een blijvende zorg voor het verder ‘volwassen’ worden?

Romme: “Nee, niet als een blijvende. Er moet passende regelgeving ontworpen en geïmplementeerd worden, dat vergt tijd. Maar het komt er uiteindelijk wel, kijk naar de opkomende wetswijziging AMLD5 (Anti-Money LaunderingDirective 5).”


De Borst: “Passende regelgeving loopt altijd achter op innovatie.”


Welke rol spelen de overheid en banken hierin? 

De Borst: “Het idee achter cryptocurrencies is dat deze decentraal ingestoken zijn. Met witwasschandalen en de vaak criminele gevolgen, is het niet meer dan logisch dat er regulering komt. Want moet je met zijn allen naar een maatschappij waar alles ongecontroleerd is? Daar is de wereld niet klaar voor. Alleen is de huidige regelgeving enerzijds paniekvoetbal. Het valt te rijmen, want het is wat nieuws, engs en redelijk oncontroleerbaar. Daarom is nieuwe en passende wetgeving evident.”


Romme: “Banken staan tegelijkertijd onder verscherpt toezicht en ook de maatschappij roept om een aanpak. Dat is de belangrijkste rol van de overheid.”


De Borst: “Ik heb wel vraagtekens bij de huidige vorm. Verkeerde manieren van regulatie kunnen innovatie in de weg staan en talent en bedrijven naar het buitenland verdrijven.”


De waarde van onder andere de bitcoin zit hem in de achterliggende blockchain-technologie. Hoe ontwikkelt deze zich?

De Borst: “Het is goed dat we de grootste hype rondom crypto’s en blockchain hebben gehad. Er is ontzettend veel geld mee opgehaald en ook zeker mee verkwist. Degenen die zich nu bezighouden met blockchain kijken er kritischer naar: zit er wel of geen potentie in?”


Romme: “Er zijn al legio proof of concepts, waarvan een aantal zijn uitgegroeid tot volwaardige toepassingen en de mogelijkheden worden (voornamelijk) achter de schermen verder ontdekt.”


Zoals?

De Borst: “Het is niet specifiek voor bepaalde industrieën waardevol, maar het is ideaal om terugkerende processen te automatiseren. Vooral daar waar vertrouwen niet vanzelfsprekend is.”


Romme: “Blockchain kan papieren contracten en documenten vervangen door veilige en slimme elektronische documenten waar alleen de betrokken partijen zeggenschap over hebben. Blockchain is perfect om vertrouwen te winnen en processen efficiënter te maken. Neem trade finance, een van de oudste toepassingen in de financiële sector, waar tot op de dag van vandaag nog veel papierwerk bij komt kijken. Daar wordt nu volop gekeken naar het efficiënter inrichten met blockchain.”


Hoe zien jullie de toekomst voor investeringen in crypto en het blockchain-landschap?

Romme: “De hype is voorbij, de beste oplossingen en innovaties blijven stand houden. Bedrijven zullen meer en meer op zoek gaan naar de voor hun toegevoegde waarde.”


De Borst: “Ik zet vooral mijn vraagtekens bij de rol van wet- en regelgeving. De geplande regelgeving is er nog niet doorheen, Nederland is zelfs op de vingers getikt vanuit de EU. De drang om te reguleren was hoog, waardoor met de ‘oude’ bril is gekeken naar een compleet nieuwe asset-class. Dit is vragen om problemen en kan innovatie tegengaan, misschien zelfs wel de nek omdraaien.”

Feit

Marijn Romme en Maarten de Borst schreven het eerste Nederlandse onderwijsboek over blockchain-technologie: De Powershift: Blockchain en de machtsverschuiving in de digitale & financiële economie. Op het moment zijn Romme en De Borst beiden – in verschillende werkverbanden – bezig met AML (i.e. anti-money laundering), financial crime en de opkomende wetswijziging AMLD5 (Anti-Money Laundering Directive 5).

Delen

Journalist

Merel de Bruijn

Related articles