European Media Partner
Julia Goets MAATSCHAPPIJ

Een klimaatbestendig Nederland maken we samen

Je hoeft maar een blik op het nieuws te werpen en het gaat over klimaatverandering. De wereld heeft te maken met veel overstromingen, droogte-problemen, bosbranden en ander natuurgeweld. Wetenschappers, en inmiddels ook wereldleiders, vertellen overal: de gevolgen van klimaatverandering zullen heel groot zijn. Ook in Nederland gaat de klimaatverandering sneller dan we dachten. De zeespiegel stijgt sneller en droogte en wateroverlast zullen vaker voorkomen, zo blijkt uit het Klimaatsignaal’21 van het KNMI.

Voor veel Nederlanders is klimaatverandering misschien nog een ver-van-hun-bed-show. Ik ben nu twee en een half jaar jeugdwaterschapper voor het Waterschap Aa en Maas. Ik heb daar geleerd dat klimaatverandering voor de waterschappen niet ver van hun bed is. Ze hebben er in hun dagelijkse werk mee te maken en werken er hard aan om Nederland klimaatbestendig te maken door bijvoorbeeld dijken te versterken, regenwaterbuffers aan te leggen en zoetwater vast te houden. Ik volg zelf de opleiding watermanagement en daar zie ik hoe groot de problemen van klimaatverandering zijn. 

Het Jeugdwaterschap, waar ik de voorzitter van ben, maakt jongeren bewust dat klimaatverandering hun toekomst gaat raken. Door het hoge water en de overstromingen in Limburg deze zomer hebben veel jongeren gezien hoe belangrijk sterke dijken zijn. Ook hebben ze gezien dat er ruimte gemaakt is voor rivieren, door gebieden in te richten waar de rivier kan overstromen, waar dat geen kwaad kan.  Door de klimaatverandering is het essentieel dat wij als jongeren ons nog bewuster worden van water en wat we zelf kunnen doen voor voldoende en schoon water en droge voeten. Voor onze eigen toekomst. 


Als jeugddijkgraaf bezoek ik komend jaar veel scholen en congressen. Ik probeer ik via social media te laten zien dat we vaker te maken krijgen met periodes van grote droogte, plotselinge heftige regenval en wateroverlast en te maken hebben met overstromingsgevaar. Ik vertel daarbij wat de oplossingen zijn voor deze problemen. Oplossingen waar de waterschappen aan werken. Ik vertel dat je invloed kunt hebben op het werk van de waterschappen bij de waterschapsverkiezingen, en door mee te praten bij grote beslissingen, zoals voor een nieuwe waterberging of over biodiversiteit. Een klimaatbestendig Nederland maken we samen, zoals de waterschappen ooit begonnen zijn als samenwerking van inwoners tegen het gevaar van overstromingen. Er zijn oplossingen die we als inwoner van Nederland zelf kunnen doen. Via TikTok geef ik waterbewuste tips, zoals een tegel eruit en een plantje erin, of afval ruimen langs de waterkant. Als je wilt weten wat je zelf kan doen, kijk dan eens op de website van de Waterbazen (waterschappen.nl/waterbazen). Zelf douch ik bijvoorbeeld al korter en zorg ik voor genoeg groen in de tuin. Jij kan net als ik ook een waterbaas zijn. Of je nu werkt bij de waterschappen of een andere waterorganisatie, of je bent gewoon een inwoner die meer wil doen… zet ‘m op, Waterbazen van Nederland!

Delen

Journalist

Related articles