European Media Partner

Overheid speelt cruciale rol in het voorbereiden op klimaatverandering

Het klimaat is aan het veranderen. Een van de vele gevolgen hiervan is de slechte kwaliteit van kleine wateroppervlakten in Nederland. In hoeverre speelt de overheid hier een rol in? En wat kunnen burgers hier zelf tegen doen?

Uit een onderzoek van Natuur & Milieu is gebleken dat we nog te ver af staan van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van de KRW is dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. De richtlijn gaat over alle aspecten van waterkwaliteit: de vervuilende stoffen in het water, maar ook de goede omstandigheden voor een divers planten- en dierenleven. De KRW vraagt een aanpak per stroomgebied. Dit vergt samenwerking tussen de overheden en waterschappen die in dat stroomgebied actief zijn. 


Deze samenwerking tussen partijen is volgens Natuur & Milieu, hoognodig. De milieuorganisatie vindt dat er een aanpak nodig is waarin alle partijen samenwerken aan het gericht verminderen van de belangrijkste bronnen van vervuiling. Deze bronnen zijn voornamelijk mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in het milieu terecht komen, zoals medicijnresten. Volgens Natuur & Milieu moet de Rijksoverheid de regie in handen nemen. Een goede waterkwaliteit is nu eenmaal van levensbelang voor alles dat in of bij het water leeft. Als de vervuilende stoffen eenmaal in het water zitten, zijn deze er eigenlijk niet uit te halen. 


Als we dieper ingaan op de waterkwaliteit, is er een opvallende link te zien tussen de waterkwaliteit en de uitstoot van broeikasgassen. Een troebel, algenrijk systeem levert meer uitstoot op dan een helder, plantenrijk systeem. Met investeringen in de waterkwaliteit kan er een grote bijdrage worden geleverd aan de reductie van broeikasgasemissies. Bij het streven naar schoon water met een hoge biodiversiteit wordt er dus indirect een steentje bijgedragen aan het klimaat. Maar ook hier ligt de verantwoordelijkheid weer bij de overheid. 

 

Als we kijken naar de klimaatverandering is het extra belangrijk dat de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd zodat de opwarming van de aarde beperkt blijft. Daarnaast is het verstandig dat we ons aanpassen aan een ander klimaat. Dit laatste wordt klimaatadaptatie genoemd. Naast de overheid kunnen burgers hier ook een handje bij helpen. Volgens Milieu Centraal heb je door aanpassingen in en om je huis te doen, minder last van de veranderingen in het klimaat. Door je huis energiezuinig te koelen, heb je bijvoorbeeld minder last van hitte. Daarnaast werkt een groene tuin verkoelend én zorgt deze voor minder wateroverlast, omdat de grond en planten een deel van het water opvangen. En door regenwater op te vangen, ondergronds of in een regenton, zorg je ervoor dat je in tijden van droogte je tuin mooi en gezond kunt houden zonder veel drinkwater te gebruiken. Deze aanpassingen in en om je huis bereiden je niet alleen beter voor op het veranderende klimaat. Ze verminderen vaak ook je invloed op het klimaat. Een positieve uitkomst van simpele aanpassingen waar je vandaag al mee kan beginnen!


Delen

Journalist

Roos Breed

Related articles