European Media Partner

Tekort aan testosteron niet altijd herkend

okt 27, 2020

Een tekort aan testosteron is niet altijd gemakkelijk te herkennen. Vanaf het dertigste levensjaar kan de hoeveelheid testosteron in het mannelijk lichaam afnemen. Klachten doen hier niet altijd gelijk aan denken, doordat het vaak een scala van algemene klachten is, die bij veel mensen in de moderne maatschappij voorkomen.

“Testosteron therapie zorgde voor een grote verbetering in de kwaliteit van mijn leven”

okt 27, 2020

Als de hormonale balans bij mannen niet op orde is, kan je lijden aan zwaarlijvigheid, een kort lontje, diabetes, gebrek aan concentratie, angstaanvallen, onzekerheid, lage energie, laag zelfbeeld, laag libido, erectiestoornissen, slaapproblemen, nervositeit, buikvet, borstvorming, minder spiermassa en zelfs depressie. Mocht je jezelf in één van deze symptomen herkennen dan bestaat er een kans dat je lijdt aan een te laag testosterongehalte oftewel: aan testosteron deficiëntie.  


Innoveren is vooral hard werken

sep 16, 2020

De toekomst voorspel je niet, die maak je samen. Tenminste, zolang niet iedereen alsmaar hetzelfde doet, want in dat geval verandert er niets. En juist verandering is zo hard nodig, toch zeker in de gezondheidszorg. Dat bewustzijn groeit, maar er is zeker nog een weg te gaan.  

Vooruit met de bedoeling!

sep 16, 2020

Zorgdossiers kunnen helpen de zorg naar een hoger niveau te tillen, door niet enkel te kijken naar ziekte, maar juist naar de mens. 

De cloud zorgt voor meer efficiëntie in het zorglandschap

sep 16, 2020

Gebruik maken van de cloud kan de zorg veel opleveren op het gebied van efficiëntie, maar er liggen nog wel een aantal uitdagingen. Zo wordt de wet- en regelgeving steeds strenger en zijn de zorgverleners zelf niet altijd voldoende technisch onderlegd. Hoe werk je met deze moderne technologieën, maar houd je het ook veilig en gebruiksvriendelijk?

eCoaching voor de B.V. Nederland

sep 16, 2020

Momenteel worden eHealth toepassingen vooral gebruikt om zorgprocessen te ondersteunen, maar in de toekomst zullen eHealth oplossingen niet alleen ondersteunend werken, maar een kernonderdeel van het zorglandschap zijn. Ten minste, als ze naast de patiënt en de zorgverlener ook voordeel bieden voor de B.V. Nederland.

Psychologie on demand

sep 16, 2020

Dat stress op het werk beroepsziekte nummer één is, is voor de meesten geen nieuws. Met de komst van de coronacrisis wordt de dreiging van deze beroepsziekte nog groter. 

Acceptatie cruciaal bij productinnovatie. Zéker in de zorg.

sep 16, 2020

Mede door vergrijzing en een groeiend tekort aan personeel ziet de zorg de problemen en uitdagingen toenemen. Gelukkig staan daar technologische ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden tegenover. Om die technologie in een bruikbaar, levensvatbaar product te vangen is acceptatie door de gebruiker cruciaal.

Wacht niet met een borstklacht

aug 27, 2020

Vóór de uitbraak van COVID-19 was al sprake van een achterstand in de borstkankerscreening vanwege een tekort aan screeningspersoneel. Door de coronacrisis liep de wachttijd verder op: het bevolkingsonderzoek heeft tijdens de crisis circa vier maanden stilgelegen. Momenteel is het bevolkingsonderzoek weer gedeeltelijk opgestart. De zorgen met betrekking tot de totale achterstand zijn nog niet verdwenen. Vroegtijdige opsporing van borstkanker wordt hierdoor gehinderd. Het later stellen van een diagnose leidt tot een latere start van een mogelijk noodzakelijke behandeling voor borstkanker. Dit kan gevolgen hebben voor de kans op genezing.  

Op weg naar een digitale gezondheidszorg

mrt 26, 2020

D&A medical group adviseert en begeleidt organisaties in de gezondheidszorg bij het ontwikkelen van een digitale strategie en de slimme toepassing van informatie en digitale technologieën in het zorgproces. Al vele jaren zijn zij een betrouwbare partner voor vele zorginstellingen. Ann Ouvry, directeur bij D&A medical group praat ons bij over de digitale transitie die de gezondheidszorg ondergaat. “Er is een toenemend bewustzijn in de gezondheidszorg dat digitalisering kan worden benut om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden bij een toenemende vraag en een nijpend personeelstekort. Het is belangrijk dat gezondheidsinstellingen niet verlammen door de veelheid aan digitale mogelijkheden, maar een plan maken voor een verdere digitale transitie passend bij de doelstellingen en prioriteiten van de organisatie.”

Fierit geeft zorg de ruimte

mrt 19, 2020

Fierit is de nieuwe naam van Unit4 Cura. Fierit is trots. Op haar medewerkers, klanten en vooral op de mensen die zorgen. Voor hen zet Fierit haar kennis en daadkracht in, om met innovatieve software de zorg te ondersteunen en processen gemakkelijker te maken. Zo geeft Fierit zorg de ruimte.

Transparantie leidt tot betere en goedkopere zorg

mrt 19, 2020

In een ziekenhuis draaien verschillende IT-applicaties naast elkaar, maar de koppelingen tussen deze systemen laten nog steeds te wensen over. Hierdoor zijn niet alle gegevens altijd beschikbaar voor degenen die dit nodig hebben, waardoor het logistieke proces minder efficiënt is ingericht dan eigenlijk zou kunnen.

Efficiëntere zorg door de juiste logistiek

mrt 19, 2020

Vegro positioneert zich als expertisecentrum voor hulpmiddelen in de zorg. Vegro levert hulpmiddelen aan intra- en extramurale zorginstellingen en consumenten kunnen terecht in één van de winkels of op de webshop voor het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen. “Mede doordat we als mens steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis blijven wonen, ontstaan er andere vraagstukken bij onze klanten. Ook onze dienstverlening zal de komende jaren een ontwikkeling doormaken’’, aldus Marcel Plomp, innovatieadviseur bij Vegro.

3 vragen aan Arnold Smeink, directeur bij European Multi Talent Group Health Care.

mrt 19, 2020

Er is nog steeds een groot tekort in de zorg. Wat wordt daar nu aangedaan?

“Er wordt gekeken naar hoe we bestaand zorgpersoneel optimaal kunnen inzetten. Helaas blijkt dit in de praktijk zeer lastig. De roostering is een groot probleem, want veel zorgverleners zijn ingesteld op 16 uur werk per week. Een andere oplossing is BBL. Dit is een mbo-leerrichting, die gesubsidieerd wordt door de overheid, waarbij zij-instromers worden omgeschoold. Het probleem hierbij is alleen dat uiteindelijk maar 15 tot 20% in de zorg zal instromen. Wij bieden een andere oplossing, namelijk hoogopgeleide EU-verplegers aantrekken, die gemotiveerd zijn om het tekort op te lossen en dat voor lange tijd”

Meer tijd voor zorg

mrt 19, 2020

Met hulp van andere organisaties kunnen zorginstellingen zich meer concentreren op zorgtaken.

Ouderenzorg wordt steeds slimmer

mrt 19, 2020

Het aantal ouderen van 75 jaar en ouder neemt de komende jaren fors toe. Er zullen meer ouderen zijn die alleen wonen en meer ouderen die kampen met gezondheidsproblemen. Verder zijn ouderen hoger opgeleid en digitaal vaardiger, hebben ze meer geld te besteden en blijven ze langer gezond. Het zijn trends die worden gesignaleerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB).     

Meer aandacht voor gender en gezondheid

mrt 19, 2020

De lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg moet meer rekening houden met gender en sekse. Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Gendersensitieve gezondheidszorg wil zeggen dat de verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen worden erkend en dat deze worden meegenomen in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling. Dat vindt de Alliantie Gender en Gezondheid. De Alliantie is een interdisciplinair samenwerkingsverband waarin onder andere hoogleraren, medisch specialisten, beleidsmakers, zorgprofessionals en patiëntenverenigingen participeren.