European Media Partner

Schaf de importheffing op afval af!

nov 23, 2020

Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en in de rest van de wereld zorgen we voor veel restafval. Het mooiste zou zijn als men helemaal geen afval meer produceert. Zolang de samenlevingen nog niet zo ver zijn is het zaak het afval zoveel mogelijk te recyclen en wat er daarna overblijft – het restafval - zo goed mogelijk te verwerken. 

Verbeter je thuiswerkplek

nov 23, 2020

Toen we begin maart begonnen met thuiswerken namen we massaal onze positie in aan de keukentafel. We deden tussendoor een wasje, sportten of hielden de kinderen gezelschap. Inmiddels zijn we een flink aantal maanden verder en snakken we weer naar de kantooromgeving. Echter, deze lijkt nog ver weg te zijn.

Geen bescheidenheid bij Eden District in het Lloydkwartier

nov 23, 2020

Eden District, een uniek project van Blauwhoed, ligt in het Lloydkwartier aan de Maas en grenst aan de Schiehaven in Rotterdam. Alles is in de buurt, denk aan kunst en cultuur, het Park, maar ook restaurants en de Albert Heijn. Bovendien ben je met de fiets, metro of watertaxi in no time in de binnenstad van Rotterdam. Op dit moment is Eden District in aanbouw en naar verwachting zal het project in het  voorjaar van 2022 klaar zijn.

Kiezen voor zonne-energie? Niet zo simpel als het lijkt

nov 23, 2020

Eigenaren van commercieel vastgoed blijken in de praktijk niet altijd over toereikende kennis te beschikken om op een goede manier voor zonnestroom voor zijn of haar vastgoed te kiezen. Het lijkt simpel, maar dat is het niet. Vanuit de overheid wordt de keuze voor PV panelen gestimuleerd, maar daarvoor is kennis en kunde nodig. 

Blijf ontwikkeling stimuleren

okt 28, 2020

De coronacrisis was en is een grote klap voor het bedrijfsleven. Een groot aantal Nederlanders is zijn baan kwijtgeraakt en de verwachting is dat er in de toekomst nog meer banen komen te vervallen. Een leven lang ontwikkelen is nu belangrijker dan ooit.

Een kansrijke schoolomgeving, een kansrijke toekomst

okt 28, 2020

De kansengelijkheid bij leerlingen staat al langer op de (politieke) agenda. Dit jaar kwam daar een versnelling in, onder andere door de coronacrisis. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken gedaan en boeken geschreven over kinderen die in armoede opgroeien en weinig tot geen stimulans van de ouders krijgen om hun best te doen op school. 

Niet elke professional kan goed schrijven

okt 28, 2020

Iedereen heeft het druk. Ook lezers hebben het druk en willen hun tijd niet verspillen. Dat betekent dat je als schrijver van een bericht snel met de aap uit de mouw moet komen. Daarbij is het belangrijk dat de schrijver eerst goed bedenkt wat hij of zij wil zeggen en welk antwoord hij of zij wil krijgen. Vervolgens kan daar de tekst op gebaseerd worden.

On campus blijft essentieel onderdeel van het onderwijs

okt 28, 2020

Van de ene op de andere dag moest er worden gestopt met het geven van onderwijs on campus. Het volledig omschakelen naar honderd procent online lesgeven was behoorlijk wennen. Universiteiten waren al bekend met blended onderwijs, maar het grootste component van onderwijs vond voor COVID-19 'on campus' plaats.

‘De perfecte studiekeuze bestaat niet’

okt 28, 2020

Met een aanbod van zo’n 3000 hbo- en wo-opleidingen is het maken van de juiste studiekeuze geen gemakkelijke opgave. Veel studenten zien door de bomen het bos niet meer en ongeveer één derde van de studenten haakt tijdens of na het eerste jaar af. 

Drie vragen aan Anke Koopmann

okt 28, 2020

Er is een enorm aanbod aan studies in Nederland. Elk jaar moeten dan ook vele jongeren, of ouderen die op latere leeftijd beginnen met een studie, een keuze maken. Maar hoe maak je de juiste keuze? Anke Koopmann van Studiekeuze123 licht toe. 

Universitair onderwijs in de toekomst: niet alleen digitaal, maar ook fysiek

okt 28, 2020

De coronacrisis heeft een gigantische impact gehad op de hele samenleving. Het onderwijs kwam op 12 maart stil te liggen en diezelfde avond hebben een aantal universiteiten tentamens moeten afzeggen. Vervolgens maakte het universitaire onderwijs een grote omslag door. Dankzij de enorme inzet van de medewerkers aan alle universiteiten konden de colleges binnen een week digitaal plaatsvinden. 

Een leven lang ontwikkelen

okt 28, 2020

Door het coronavirus bevindt de economie zich in een crisis, die grote veranderingen op de arbeidsmarkt in gang zet. Behalve dat veel mensen hun werk dreigen te verliezen, zorgt de crisis er ook voor dat complete beroepen veranderen of zelfs verdwijnen. En er ontstaan ook weer nieuwe, bijvoorbeeld door de snelle digitalisering. Dat betekent dat veel mensen weer ‘naar school’ moeten om te kunnen blijven werken.  

Goed voorbereid studeren in het buitenland. Zeker nu!

okt 28, 2020

Ga je binnenkort studeren in het buitenland? Tof vooruitzicht, maar ook spannend vanwege de coronacrisis. Het laatste waar je op zit te wachten is dat je niet kunt vertrekken naar je nieuwe studentenstad. Als je wel kunt vertrekken, check vooraf even met je zorgverzekeraar hoe het zit met de dekking van bijvoorbeeld COVID-19 op je zorgverzekering. Soms is die dekking niet voldoende. Basia Staal van OOM verzekeringen licht toe.


Van ‘redden wat we hadden’ naar ‘opbouwen wat we willen’

okt 14, 2020

Onze economie krijgt ongekende klappen door de coronacrisis. Honderdduizenden banen gaan verloren. Zonder de economische steun van de overheid was dit nog veel dramatischer geweest. Tegelijkertijd hadden we deze zomer we de ‘warmste week ooit’, na de hitterecords in de vorige zomer. Klimaatverandering is voelbaar geworden. Er is gelukkig brede steun voor groen economisch herstel: het stimuleren van de economie én het versnellen van de verduurzaming ervan.  

Nu is hét moment voor de windparken

okt 14, 2020

Al een aantal jaren geleden zijn gesprekken gestart om de grote toename van energie uit windparken op zee samen te brengen met de industrie. Wind op zee is een van de grote trekpaarden van het aanbod hernieuwbare energie. De industrie is als grootverbruiker een interessant en logische afnemer. Als er geen afstemming tussen de toenemende vraag en het aanbod is bestaat het risico dat er niet meer geïnvesteerd wordt. En daarmee stagneert de verdere uitbreiding van windparken op zee. 

3 vragen aan…. Martine Rondeel, Director Renewables van Atlas Professionals

okt 14, 2020

Toen in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs bereikt werd, zorgde dat in Europa en vooral in Nederland voor een nadrukkelijke focus op onshore en offshore windenergie. Maar de groeiende windsector zal met een tekort aan competent personeel gaan kampen. Martine Rondeel, Director Renewables bij Atlas Professionals, licht toe.